English  |   فارسی
یکشنبه 13 اسفند 1402
 
 
 
 

تسمه تایمینگ

این محصول كه با نام تجاری (AT 20 ) نیز ارائه می گردد، دارای كیفیتی مطلوب و تضمین شده است كه در آن از رشته سیمهای فولادی با استحكام بالا استفاده گردیده و همچنین بر روی آن عملیات سطحی و پوششهای مقاوم به سایش اعمال گردیده كه جهت جلوگیری از ازدیاد طول و یا پارگی این محصول در هنگام استفاده دراز مدت از آن میباشد. این پارامترها از عوامل بسیار مهم در انتخاب تسمه های تایمینگ می باشد.